PORADNIA W RZESZOWIE

dla osób z FAS/FASD (wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi)

POMAGAMY

FAS/FASD - Choć do urazu doszło jeszcze przed narodzeniem, to skutki są nierzadko widoczne przez całe życie

KONSULTACJE I SZKOLENIA

Wspieramy rodziców/opiekunów w grupach wsparcia i grupach edukacyjno-wspierających
Section Image

PORADNIA FAS/FASD W RZESZOWIE

Pomoc dla dzieci oraz dorosłych z FAS/FASD i ich rodzin.

Niniejsza strona powstała w celu szerzenia wiedzy dotyczącej zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem oraz informacji na temat procedur diagnozy i terapii dzieci z FASD i FAS.

FASD:

FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) to zespół zaburzeń, jakie mogą powstać, kiedy matka w czasie ciąży używa alkohol. Najcięższym uszkodzeniem z tego spektrum jest FAS - alkoholowy zespół płodowy. FAS to jednostka obejmująca zaburzenia, jakie powstają w wyniku narażenia dziecka na alkohol w okresie prenatalnym.

Prenatalna ekspozycja na alkohol

powoduje przede wszystkim uszkodzenie mózgu i tworzących się narządów wewnętrznych. Dzieci, które w okresie prenatalnym były eksponowane na alkohol, mogą mieć różne trudności rozwojowe: upośledzenie uczenia się, często pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, opóźnienie rozwoju mowy, zaburzenia w komunikacji językowej, zaburzenia myślenia przyczynowo skutkowego, nadpobudliwość.

Section Image

W ramach Poradni prowadzimy:

Diagnozowanie FAS/FASD

dokonujemy diagnozy i wydajemy opinię z zaleceniami 

Diagnozowanie innych deficytów

ze względu na obszerność deficytów dzieci z FAS/FASD prowadzimy również diagnozę i terapię opóźnień neurorozwojowych, integracji sensorycznej (SI)

Terapię

prowadzimy terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną oraz neurologopedyczną

Konsultacje i poradnictwo

prowadzimy konsultacje i poradnictwo dla rodziców dzieci z FAS/FASD, by mogli lepiej rozumieć, co dzieje się z ich dziećmi i wiedzieli jak je wspierać

Grupy wsparcia

wspieramy rodziców/opiekunów w grupach wsparcia i grupach edukacyjno-wspierających

Szkolenia

prowadzimy szkolenia dla młodzieży i różnych grup zawodowych (pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników schronisk dla kobiet i rodzin).